Laatste nieuws Coronavirus

Ook wij als schutterij hebben een aantal maatregelen genomen om de kans op besmetting met het coronavirus te verkleinen.
Uiteraard staat de gezondheid voorop en met deze maatregelen willen wij onze hobby zoveel mogelijk blijven uitvoeren.
Via deze nieuwsberichten zullen we jullie op de hoogte houden van de genomen maatregelen.
Let goed op elkaar, houd je aan de richtijnen en blijf gezond 

UPDATE 6 JUNI 2021
- Nieuwsbrief van het bestuur

Alweer de 9e nieuwsbrief van het bestuur, met een update rondom het coronavirus en de schutterij.
Het gaat gelukkig de goede kant om met het gevecht tegen Corona. Het aantal besmettingen daalt, de ziekenhuisopnamen wordt minder en steeds meer mensen worden gevaccineerd.
Helaas zijn er dit jaar geen schuttersfeesten, maar laten we hopen dat dit volgend jaar anders zal zijn.
De drumband mag in ieder geval weer starten met repeteren en zal dit vanaf 9 juni dan ook weer gaan doen.
Indien er voldoende animo is, wil het bestuur op zaterdag 24 juli een activiteit houden bij de Leag Huls.
Om 16.00u zal hier dan de jaarvergadering plaatsvinden voor alle leden en vanaf 18.00u de familie avond voor alle leden met partner.
Laten we hopen dat dit door kan gaan, zodat we eindelijk weer samen kunnen zijn.
Verder blijft de datum voor het huldigen van de nieuwe jubilarissen en de jubilarissen van 2020 staan op zaterdag 16 oktober.
Als de processie met de kermis in augustus doorgaat, zal het bestuur ook proberen om de kermis maandag rondgang door te laten gaan.
Dit is echter afhankelijk van de mogelijkheden op dat moment.
Voor iederen een hele fijne vakantie...
... blijft allen gezond en hopelijk tot snel.
 
UPDATE 18 APRIL 2021
- Nieuwsbrief van het bestuur

De 8e nieuwsbrief van het bestuur, met een update rondom het coronavirus en de schutterij.
Ondanks de aanhoudende beperkingen heeft onze schutterij toch nog wat activiteiten in stand weten te houden.
Op 27 maart werden zakken potgrond verdeeld onder de inwoners van Epen en op 18 maart werden in Bemelen hand en span diensten verricht tijdens de Amstel Gold Race.
Mooi om te zien dat er toch altijd weer leden van onze schutterij zich inzetten om onze kas in deze tijd een beetje te spekken.
Met pasen werd er een leuke attentie bezorgd bij alle leden en we hopen dat dit intussen een leuke plek in huis heeft ingenomen.
Op donderdag 1 april hebben we onze ere-voorzitter Jo Vandeberg, na een slepende ziekte, begeleid naar zijn laatste rustplaats.
Ondanks allen beperkingen door de coronamaatregelen,hebben we toch nog op een mooie en waardige mannier afscheid kunnen nemen van onze zeer gewaardeerde Jo.
Er is momenteel nog geen nieuwe datum geprikt voor het houden van de jaarvergadering en ook de voorbereidingen van alle andere activiteiten staan op een laag pitje.
Laten we hopen dat het licht aan het einde van de tunnel daadwerkelijk er komt en dat we weer snel samen door de straten kunnen trekken.
Blijft allen gezond en hopelijk tot snel.

UPDATE 7 MAART 2021
- Nieuwsbrief van het bestuur

De 7e nieuwsbrief van het bestuur, met een update rondom het coronavirus en de schutterij.
Terwijl we ons eigenlijk aan het voorbereiden moesten zijn op een nieuw seizoen, blijft Corona ons in de greep houden.
De regering zet alle troeven op het vaccinatie programma en hoopt dat iedereen aan het eind van het jaar gevaccineerd is.
Een klein lichtpuntje aan het eind van de tunnel.
Intussen worden er ook voor dit jaar steeds meer evenementen afgeblazen.
De jaarvergadering vervalt en wordt mogelijk op een later tijdstip in het jaar gehouden. Na het ZLF en het OLS zijn du ook alle bondsfeesten geannuleerd en verschoven naar 2022.
Hierdoor gaat ook ons eigen koningsvogelschieten helaas ook dit jaar niet door en blijft Levi koning.
Wel wordt er, indien de regels het toelaten, op 27 juni een familiedag gehouden bij de Leag Huls.
Verder wil het bestuur op 16 oktober alle jubilarissen van vorig jaar en ook de jubilaris van dit jaar, Maikel Sprooten - 25 jaar lid, huldigen.
Dit natuurlijk ook alleen als de regels het toelaten.
 
UPDATE 19 OKTOBER 2020
- Nieuwsbrief van het bestuur

De 6e nieuwsbrief van het bestuur, met een update rondom het coronavirus en de schutterij.
We kunnen terugkijken op een geslaagde openluchtmis op kermiszondag en een fijne familiedag waarbij onze jubilarissen gehuldigd werden.
Prachtig weer en een goede sfeer tijdens de familiedag zorgde voor een onvergetelijke dag voor alle aanwezigen.
Intussen zijn de corona regels weer aangescherpt en worden steeds meer activiteiten verboden of afgeraden.
Toch blijft het bestuur kijken naar wat er mogelijk is binnen de geldende regels, waarbij een ieders gezondheid echters steeds op de eerste plaats komt.
Het bestuur is achter de schermen reeds bezig met de activieten voor volgens jaar en kijkt uit naar het moment dat we weer onbezorgd samen onze mooie hobby kunnen uitoefenen.
- Repetitie drumband
In onderling overleg hebben de drumband leden besloten om in november en december niet meer te repeteren.

UPDATE 25 JUNI 2020
- Nieuwsbrief van het bestuur

Leden ontvangen alweer de 5e nieuwsbrief van het bestuur, waarin het bestuur een update geeft rondom het coronavirus en de schutterij.
Vanaf woensdag 1 juli zullen de repetities voor de drumband weer hervat worden.
Dit met in achtname van het door de KNMO opgestelde protocol.
Ook zal het bestuur op donderdag 2 juli de vergaderingen fysiek weer hervatten.
Fijn om elkaar weer daadwerkelijk te kunnen zien en spreken.
Bekeken wordt hoe invulling aan de kermis gegeven wordt. Eventueel bekijkt het bestuur de mogelijkheid om een beknopte "doden herdenking" te houden, zoals ook reeds in andere dorpen gebeurd is.
De activiteit op de schuttersweide kan, gezien de versoepelingen, doorgaan.
Ideeën betreffende dit evenement kunnen ingediend worden bij het bestuur.

UPDATE 24 MEI 2020
-
Nieuwsbrief van het bestuur

Leden ontvangen een 4e nieuwsbrief van het bestuur, waarin het bestuur een update geeft rondom het coronavirus en de schutterij.
Als de RIVM richtlijnen het toelaten, zal er in september een avtiviteit plaatsvinden op onze schuttersweide.
De OLS federatie is bezig met uitzoeken hoe wij als schutterij moeten gaan functioneren in de 1,5 meter samenleving.
Ook de mogelijkheid om weer binnen of buiten te gaan repeteren, wordt momenteel onderzocht.
Er is weer gestart met oud papier ophalen. Compliment voor deze mensen... het was veel.
Onze commandant Jef Schijns heeft op 24 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Proficiat Jef namens ons allen.
Tijdens de dodenherdenking op 4 mei hebben Michel, Jeffrey, Wiel, Marcel en Levi in het dorp op diverse lokaties het taptoe signaal gespeeld. Dank jullie wel hiervoor.
De voorbereidingen voor de jubilarissen avond en de keizer overdracht zijn in volle gang. Dit gaat tot nu toe gewoon door. 

UPDATE 22 APRIL 2020
-
Nieuwsbrief van het bestuur

Leden ontvangen een 3e nieuwsbrief van het bestuur, waarin het bestuur een update geeft rondom het coronavirus en de schutterij.
Zals het er nu uit ziet, zal ook het kermisweekend dit jaar niet doorgaan.
Vanaf 12 mei zal er weer oud papier opgehaald worden. Hoe dit gaat gebeuren zal met de betreffende personen worden besproken.
Reppetities zullen tot nader bericht niet plaatsvinden.
Zodra er ruimte is, zal er een activiteit gepland worden op onze schuttersweide. 

UPDATE 2 APRIL 2020
- Inzameling oud papier door RD4
RD4 stopt met onmiddelijke ingang met het inzamelen van oud papier.
Inwoners van Epen en omstreken zijn ingelicht via media en door RD4.

UPDATE 2 APRIL 2020
- Nieuwsbrief van het bestuur
Leden ontvangen een 2e nieuwsbrief van het bestuur, waarin het bestuur een update geeft rondom het coronavirus en de schutterij.
Alle schuttersfeest van dit jaar komen te vervallen, dus Valkenburg, Voerendaal, OLS, ZLF en Margraten.
Met uitzondering van Valkenburg, zullen alle schuttersfeesten doorschuiven naar 2021.
Het koningsvogelschieten gaat dit jaar ook niet door, omdat de nieuwe koning dan dit jaar geen schuttersfeest zou hebben.
Onze huidige koning (Levi Vossen) blijft dus koning tot het vogelschieten van 2021.

UPDATE 31 MAART 2020
- Repetities, vergaderingen en bijeenkomsten
Per direct worden alle repetities, vergaderingen en bijeenkomsten afgelast t/m 28 april.

UPDATE 30 MAART 2020
- Schuttersfeest Voerendaal afgelast
Ook onze schuttersvrienden van de schutterij in Voerendaal hebben het moeilijke besluit genomen om hun schuttersfeest op 28 juni niet door te laten gaan.

UPDATE 27 MAART 2020
- OLS Meijel verplaatst naar 2021
Onze collega's van de schutterij in Meijel hebben in samenspraak met de OLS federatie en de gemeente Peel en Maas besloten om het OLS te verplaatsen naar 2021.

UPDATE 24 MAART 2020
- Nieuwsbrief van het bestuur
Leden ontvangen een nieuwsbrief van het bestuur, waarin het bestuur een update geeft rondom het coronavirus en de schutterij.
- Schuttersfeest Valkenburg afgelast
Onze collega's van de schutterij in Valkenburg hebben het moeilijke besluit genomen om het schuttersfeest op 21 juni niet door te laten gaan.

UPDATE 23 MAART 2020
- Evenementen
Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni.
- Overige samenkomsten
Alle overige samenkomsten zijn verboden tot 6 april.
Uiterlijk op 6 april wordt de maatregel heroverwogen.

UPDATE 17 MAART 2020
- Inzameling oud papier door RD4
RD4 stopt met onmiddelijke ingang met het inzamelen van oud papier.
Inwoners van Epen en omstreken zijn ingelicht via media en door RD4.

UPDATE 15 MAART 2020
- Repetities, vergaderingen en bijeenkomsten
Per direct worden alle repetities, vergaderingen en bijeenkomsten afgelast t/m 6 april.

  

Copyright © by Schutterij St. Paulus Epen