AVG-verklaring


AVG-verklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.

Omdat ook wij als schutterij grote waarde hechten aan het beschermen van de gegevens van ons
en onze leden, hebben wij alle inspanningen gepleegd om aan de AVG te voldoen.

Als schutterij hebben wij een kompleet AVG dossier aangelegd, waarin vast ligt hoe wij omgaan
met de gegevens van onze leden. Een belangrijk onderdeel van dit dossier is de AVG-verklaring.

Wil je de AVG-verklaring inzien, klik dan hier.

  

Copyright © by Schutterij St. Paulus Epen